Hardware

Předmět je vyučován dle švp (na stránkách školy).


Comments