Informatika

Předmět je vyučován dle švp (na stránkách školy).
Comments